De competitie heeft een  nieuwe  puntentelling

Na ongeveer 13 jaar met de zelfde puntentelling te hebben gewerkt, is nagedacht over een andere

(meer rechtvaardige) puntentelling.

De winnaar blijft de winnaar en krijgt in plaats van 2 punten er zelfs 3.

Maar bij de verliezende partij is wel iets veranderd.

Bij verlies leverde dat tot nu toe geen punten op, ook al was het verschil met het winnende team soms vrijwel te verwaarlozen.

In de nieuwe telling levert een verliespartij met de stand 12-13, 11-13, 10-13 of 9-13  2 wedstrijdpunten op.

Een verliespartij met de stand 8-13, 7-13, 6-13 of 5-13 is nog altijd goed voor   1 wedstrijdpunt.

Helaas voor de standen 4-13, 3-13, 2-13, 1-13 of 0-13 blijft het bij het oude en zijn er geen wedstrijdpunten beschikbaar.

Bij een gelijke stand op de ranglijst blijft de gemiddelde score de beslissende factor.

Ook het clubkampioenschap wordt ongewijzigd berekend over de vier beste perioden van de speelster of speler.

'n Kantinedienst draaien levert 2 punten op.

De nieuwe telling is  met ingang van het seizoen 2018–2019, dus vanaf 26 juli 2018  van start gegaan.

                                             

                                                          De wedstrijdleiding