We zijn hier om de aarde
en elkaar te helpen om tot
een hoger bewustzijn te komen

Er zullen altijd mensen
in onze omgeving zijn
die verder zijn in bewustzijn
en mensen die minder ver zijn
Dit is niet beter of slechter
Dat is niet waar het om gaat

Waar het wél om gaat is dat je
van binnen gaat voelen wat
overeenstemt met jouw innerlijke waarheid
Voel je je tot iets of iemand aangetrokken?
Grote kans dat diegene je iets te bieden heeft

De spiegel die een ander je voorhoudt
is altijd bedoeld om je te laten groeien
Of je de weerspiegeling als fijn of minder
fijn ervaart is niet waar het in eerste
instantie om draait...

Wanneer je geraakt wordt door iets of iemand
is het belangrijk om met je aandacht
naar binnen te keren en jezelf te vragen:
Welk deel wordt in mij geraakt?
Hoe bewuster je hiermee omgaat
hoe hoger je energetische trilling zal worden
en hoe makkelijker het zal zijn
oude patronen los te laten
en te kiezen voor wie jij werkelijk bent

Relaties hoeven niet voor altijd te zijn
Het is veel belangrijker eerlijk naar jezelf
te zijn en daarmee naar de ander
Wanneer je genoeg van elkaar geleerd hebt
of elkaar niet meer kunt stimuleren
kan het prima zijn afscheid te nemen
en elkaar te bedanken voor het pad
dat je tijdelijk met elkaar hebt bewandeld

Als je trouw blijft aan jezelf
zullen er altijd nieuwe mensen
op je pad komen die overkomen
met jouw trilling en met jouw behoefte
aan groei, en je op die manier helpen
tot een hoger bewustzijn te komen!